अठारह
A number – eighteen. एक संख्या अर्थात १८।[[श्रेणी:शब्दकोष]]